Informační deska

Vnitřní směrnice k ochraně osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupuje Bytové družstvo v souladu se základními zásadami zpracování osobních údajů GDPR a nakládá s údaji dle Vnitřní směrnice k ochraně osobních údajů, schválené na členské schůzi ze dne 11.6.2018. Bytové družstvo má oprávněný zájem a osobní údaje svých členů BD pouze eviduje.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687