Vloženo:
08.04.2017
Datum události:
24.04.2017
Vloženo:
16.01.2022

Pozvánka na členskou schůzi BD - zateplení domu na základě žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám

Vloženo:
17.10.2021

Ve dnech 15 až 17.11.2021 proběhne kontrola a seřízení oken of firmy Oknotherm, rozpis pro jednotlivé členy je vyvěšen na informační tabuli v jednotlivých vchodech.

Vloženo:
11.07.2021
Vloženo:
14.06.2021
Datum události:
28.06.2021
Vloženo:
14.06.2020
Datum události:
29.06.2020
Vloženo:
14.06.2020

Vzhledem k tomu, že do sušárny a archivu BD v ulici U Trojice 2 zatékalo a tvořila se na zdech plíseň provedla firma Kulhánek Mařík rekonstrukci okapového chodníku:

Zemní práce ve výši 30 819,37 Kč
Základy a zvláštní zakládání ve výši 16 434,17 Kč
Staveništní přesun hmot ve výši 4 515,88 Kč

Celkem 51 759,42 Kč bez DPH
DPH 21 % 10 871,57 Kč
Celkem ve výši 62 640,99 Kč

Vloženo:
29.05.2019

Zápis z výroční členské schůze BD s účetním rozpisem a fond oprav za rok 2018 a k 30.4.2019

Vloženo:
13.05.2019
Datum události:
27.05.2019
Vloženo:
11.05.2019

V našem BD byla provedena výměna kajgrů, jak ve dvorní části tak v ulici Kněžskodvorská. Tyto kajgry se po čase zanesou spadaným listím. Je třeba občas provést kontrolu kajgrů a tyto vyčistit, Doufám, že v každém vchodě se najde alespoň jeden člověk, který tuto práci provede. Jde o to, aby při zanesení kajgrů se nehromadila voda ve sklepích.

Vloženo:
11.05.2019

Firma Trnka-malíř provedla vymalování sklepních prostor, úpravu podlah a jejich natření. Tato investice stála 278 529,00 Kč.Je třeba, aby se v těchto prostorách udržoval pořádek.

Vloženo:
27.06.2018

Při zpracování osobních údajů postupuje Bytové družstvo v souladu se základními zásadami zpracování osobních údajů GDPR a nakládá s údaji dle Vnitřní směrnice k ochraně osobních údajů, schválené na členské schůzi ze dne 11.6.2018. Bytové družstvo má oprávněný zájem a osobní údaje svých členů BD pouze eviduje.

Vloženo:
13.06.2018
Datum události:
11.06.2018
Vloženo:
23.05.2018

Je třeba dbát o údržbu oken v jednotlivých bytech a to promazáváním kovových částí, mytí žlábků oken atd. Přikládáme návod na údržbu.

Vloženo:
23.05.2018

Byla provedena nová instalace internetu Starnet /optické kabely/ s přípojkami do bytů. Toto provedla firma Starnet na své náklady.

Vloženo:
23.05.2018

Po rekonstrukci elektriky bylo provedeno vymalování chodeb nebytových prostor firmou TRNKA.Celkové náklady za vymalování chodeb činily cca 240 tis. Kč. Malba sklepních prostor bude provedena v jiné časové ose.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687