Vloženo: 08.04.2017
Datum události:
24.04.2017
Vloženo: 14.06.2020
Datum události:
29.06.2020
Vloženo: 14.06.2020

Vzhledem k tomu, že do sušárny a archivu BD v ulici U Trojice 2 zatékalo a tvořila se na zdech plíseň provedla firma Kulhánek Mařík rekonstrukci okapového chodníku:

Zemní práce ve výši 30 819,37 Kč
Základy a zvláštní zakládání ve výši 16 434,17 Kč
Staveništní přesun hmot ve výši 4 515,88 Kč

Celkem 51 759,42 Kč bez DPH
DPH 21 % 10 871,57 Kč
Celkem ve výši 62 640,99 Kč

Vloženo: 29.05.2019

Zápis z výroční členské schůze BD s účetním rozpisem a fond oprav za rok 2018 a k 30.4.2019

Vloženo: 13.05.2019
Datum události:
27.05.2019
Vloženo: 11.05.2019

V našem BD byla provedena výměna kajgrů, jak ve dvorní části tak v ulici Kněžskodvorská. Tyto kajgry se po čase zanesou spadaným listím. Je třeba občas provést kontrolu kajgrů a tyto vyčistit, Doufám, že v každém vchodě se najde alespoň jeden člověk, který tuto práci provede. Jde o to, aby při zanesení kajgrů se nehromadila voda ve sklepích.

Vloženo: 11.05.2019

Firma Trnka-malíř provedla vymalování sklepních prostor, úpravu podlah a jejich natření. Tato investice stála 278 529,00 Kč.Je třeba, aby se v těchto prostorách udržoval pořádek.

Vloženo: 27.06.2018

Při zpracování osobních údajů postupuje Bytové družstvo v souladu se základními zásadami zpracování osobních údajů GDPR a nakládá s údaji dle Vnitřní směrnice k ochraně osobních údajů, schválené na členské schůzi ze dne 11.6.2018. Bytové družstvo má oprávněný zájem a osobní údaje svých členů BD pouze eviduje.

Vloženo: 13.06.2018
Datum události:
11.06.2018
Vloženo: 23.05.2018

Je třeba dbát o údržbu oken v jednotlivých bytech a to promazáváním kovových částí, mytí žlábků oken atd. Přikládáme návod na údržbu.

Vloženo: 23.05.2018

Byla provedena nová instalace internetu Starnet /optické kabely/ s přípojkami do bytů. Toto provedla firma Starnet na své náklady.

Vloženo: 23.05.2018

Po rekonstrukci elektriky bylo provedeno vymalování chodeb nebytových prostor firmou TRNKA.Celkové náklady za vymalování chodeb činily cca 240 tis. Kč. Malba sklepních prostor bude provedena v jiné časové ose.

Vloženo: 23.02.2018

Po ukončení rekonstrukce elektriky v nebytových prostorách našeho BD bude provedeno navýšení ampér u bytových rozvaděčů. Na základě tohoto navýšen musí být provedena revizní zpráva od certifikovaného pracovníka, který má oprávnění k revizi. Tuto zprávu si mohou nájemníci zajistit sami a nebo ji udělá a zařídí vše u EONu pan Jakubec, který rekonstrukci prováděl. Cena za vypracování revizní zpráv je 1 200,00 Kč bez DPH + 15 % DPH 180,00 Kč tj. celkem včetně DPH 1 380,00 Kč.

Vloženo: 23.02.2018

Z důvodů, že nemůže firma Staving odvodnit podmáčení zdiva v sušárně vchodu U Trojice 2 z důvodů, že není kam napojit trubky. Kanalizační vpustě jsou málo hluboké. Bude vyměněna litinová roura a napojena na plast. Potom bude požádán Magistrát ČB o odstranění staré dlažby u domu a zavezení kačírkem s obrubníkem.

Vloženo: 18.09.2017

Ve vchodě U Trojice 2 dochází k podmáčení zdiva v sušárně, dále je zde archiv BD. Na zdích jsou vlhké mapy, které vytváří plíseň na zdech, která může prostupovat do horních bytů. Na základě těchto skutečností bude provedeno odstranění vlhkosti. Tyto práce provede firma Staving CB, která předložila stavební rozpočet cca ve výši 60 tis. Kč. Tyto práce se musí provést neprodleně a co nejdříve. Firma přislíbila toto provést cca 16.10.2017. Úpravu terénu kačírkem po těchto pracích provede na své náklady Magistrát města České Budějovice.

Vloženo: 27.04.2017

Zápis z členské schůze BD
Čerpání fondu oprav za rok 2016
Výsledovka za rok 2016

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)