Vloženo: 23.02.2018

Po ukončení rekonstrukce elektriky v nebytových prostorách našeho BD bude provedeno navýšení ampér u bytových rozvaděčů. Na základě tohoto navýšen musí být provedena revizní zpráva od certifikovaného pracovníka, který má oprávnění k revizi. Tuto zprávu si mohou nájemníci zajistit sami a nebo ji udělá a zařídí vše u EONu pan Jakubec, který rekonstrukci prováděl. Cena za vypracování revizní zpráv je 1 200,00 Kč bez DPH + 15 % DPH 180,00 Kč tj. celkem včetně DPH 1 380,00 Kč.

Vloženo: 23.02.2018

Z důvodů, že nemůže firma Staving odvodnit podmáčení zdiva v sušárně vchodu U Trojice 2 z důvodů, že není kam napojit trubky. Kanalizační vpustě jsou málo hluboké. Bude vyměněna litinová roura a napojena na plast. Potom bude požádán Magistrát ČB o odstranění staré dlažby u domu a zavezení kačírkem s obrubníkem.

Vloženo: 18.09.2017

Ve vchodě U Trojice 2 dochází k podmáčení zdiva v sušárně, dále je zde archiv BD. Na zdích jsou vlhké mapy, které vytváří plíseň na zdech, která může prostupovat do horních bytů. Na základě těchto skutečností bude provedeno odstranění vlhkosti. Tyto práce provede firma Staving CB, která předložila stavební rozpočet cca ve výši 60 tis. Kč. Tyto práce se musí provést neprodleně a co nejdříve. Firma přislíbila toto provést cca 16.10.2017. Úpravu terénu kačírkem po těchto pracích provede na své náklady Magistrát města České Budějovice.

Vloženo: 27.04.2017

Zápis z členské schůze BD
Čerpání fondu oprav za rok 2016
Výsledovka za rok 2016

Vloženo: 08.04.2017
Vloženo: 15.06.2016

Dne 27.6.2016 od 18,00 hodin se bude konat členská výroční schůze BD Kněžskodvorská. Pozvánky budou dodány do schránek družstevníků BD.

Program:
1/ Odsouhlasení hospodářského výsledku za rok 2015
2/ Provádění rekonstrukcí v BD
3/ Různé
4/ Diskuse
5/ Usnesení

Vloženo: 01.03.2016

Oznamujeme, že počínaje dnem 4.4.2016 do 20.4.2016 proběhne další rekonstrukce a výměna odpadních stoupaček v těchto vchodech:

Kněžskodvorská 9 - levá strana 1 stoupačka
Kněžskodvorská 11 - levá strana 1 stoupačka
Kněžskodvorská 13 - levá i pravá strana 2 stoupačky
U Trojice 2 - pravá strana 1 stoupačka

Vloženo: 07.07.2015

Na základě výroční členské schůze vyzýváme členy BD, aby si označily své sklepy jmenovkou, BD provede kontrolu sklepů, označí je čísly a jmenovky budou odstraněny. Ve sklepích jsou různé rozvody a v případě havárií k nim musí být přístup.Někteří členové mají jeden sklep a někdo jich má více. Termín označení sklepů je 30.9.205. Na DNY 2., 3., 4.10.2015 bude objednán kontejner, kam se nepotřebné věci odnesou. Sklepy, které nebudou označeny BD otevře. Společné prostory a sušárny, kde jsou uskladněny věci se musí též vyklidit.

Vloženo: 16.06.2015

Byla provedena rekonstrukce odpadních stoupaček vchody č. Kněžskodvorská 3 /1 stoupačka/, č. 5 /1 stoupačka, č. 7 /dvě stoupačky/, č. 9 /jedna stoupačka/ a č. 11 /1 stoupačka/. Zbývající stoupačky budou provedeny v roce 2016.
Cena prací - 157 500,00 Kč + vícepráce /zazdění otvorů okolo stoupaček ve sklepích 14 000,00 Kč.
Byty k rekonstrukci se musí zpřístupnit.

Vloženo: 24.11.2014

Ve vchodě Kněžskodvorská č. 9 byla provedena oprava vstupu CZT - topná centrála.
Na opravu vstupu byl zhotoven projekt a opravu provedla firma ZITO, s.r.o. České Budějovice.
Byla provedena regulace topení, tzn. ústřední topení se vypne v 22.00 hodin a zapne ráno v 6.00 hodin. V prosinci bude upraveno vypnutí na 23.00 hodin, zapnutí v 6.00 hodin. Jde o ušetření topných nákladů, jelikož z celkových topných nákladů na celé BD hradí člen družstva 40 % z podlahové plochy bytové jednotky. Teplota byla nastavena na 23 st. V prosinci bude nastaveno na 25 st.

Vloženo: 15.10.2014
Vloženo: 15.10.2014
Datum události:
13.10.2014

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687